Trang chủ»Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Họ và tên(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Số điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Send

CÔNG TY TNHH THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

Tòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

Tel: +84-254-3857325 Fax:+84-254-3833518

E-mail:ndt@qis.com.vn

Website:qis.com.vn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png