Trang chủ»Giới thiệu»Nhân lực

Human resources

Bien Dong 1 – Fabrication of Hai Thach Jacket

 

CLIENT / OWNER: Vietsovpetro /Bien Dong  POC

PROJECT NAME: : Bien Dong 1 – Fabrication of  Hai Thach Jacket

SERVICES PROVIDED: MT, PT, RT, UT, PAUT,  TOFD

STATUS: Completed

CÔNG TY TNHH THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉ: 02L, đồi 2, Bình Giã, phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Vietnam 

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

   

top.png