Trang chủ»Giới thiệu»Nhân lực

Human resources

Bien Dong 1 – Fabrication of Hai Thach Jacket

 

CLIENT / OWNER: Vietsovpetro /Bien Dong  POC

PROJECT NAME: : Bien Dong 1 – Fabrication of  Hai Thach Jacket

SERVICES PROVIDED: MT, PT, RT, UT, PAUT,  TOFD

STATUS: Completed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-93 3068 285

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png