Trang chủ»Dịch vụ đào tạo và cấp chứng chỉ

CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH VÀ TRIỂN KHAI CÁC KHÓA HỌC TẠI Q.I.S

 

 

“Vì lợi ích mười năm trồng cây

     Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Ẩn sau sứ mệnh nâng cao chất lượng dịch vụ là nhận thức về vai trò quan trọng của nguồn nhân lực trong việc đảm bảo sự thành công và bền vững của công ty. Vậy nên, QIS đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào việc cung cấp đào tạo kỹ thuật chất lượng để nâng cao trình độ và năng lực của các kỹ thuật viên. Chúng tôi cam kết cung cấp cho kỹ thuật viên những kiến thức, kỹ năng và chứng chỉ cần thiết để họ trở thành những chuyên gia sử dụng công nghệ và kỹ thuật kiểm tra một cách đầy đủ và bài bản nhất.

Tự hào là đầu mối đào tạo và cung cấp nhân sự đáng tin cậy, là đối tác của nhiều tổ chức đào tạo quốc tế và trong nước, QIS cung cấp các khóa đào tạo chất lượng cao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam (ISO 17025, 9001, 45001, 14001,..).

Chúng tôi cung cấp các khóa học:

-          Khóa đào tạo NDT: (được tổ chức thường xuyên suốt các tháng trong năm).

+ Kiểm tra siêu âm (UT)

+ Kiểm tra bột từ (MT)

+ Kiểm tra chất thấm PT

+ PAUT, ECT, IRIS, MFL...

-          Khóa đào tạo API (Tháng 6).

-          Khóa đào tạo Welding (Tháng 8).

Thông qua khóa học, QIS mong muốn kỹ thuật viên chuẩn bị tốt hơn, từ  những khái niệm cơ bản, cho đến việc hiểu rõ về nguyên lý và ứng dụng của các phương pháp kiểm tra; ưu nhược điểm của từng phương pháp và lựa chọn kỹ thuật thích hợp; có đủ kiến thức và năng lực để thực hiện chuẩn thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu.

QIS đồng hành cùng bạn trên con đường trở thành những chuyên gia hàng đầu trong ngành này.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behind the mission of improving service quality is the awareness of the important role of human resources in ensuring the success and sustainability of the company. Therefore, QIS has been investing heavily in providing quality technical training to enhance the qualifications and competence of technicians. We are committed to providing technicians with the knowledge, skills and certifications they need to become experts in the full and thorough use of test technology and techniques.

 

Proud to be a reliable training and personnel provider, a partner of many international and domestic training organizations, QIS provides high-quality training courses, at the forefront of international standards and Vietnam (ISO 17025, 9001, 45001, 14001,..).

We offer the following courses:

- NDT training course: (held regularly throughout the months of the year).

+ Ultrasonic testing (UT)
+ Magnetic particle testing (MT)
+ Dye penetrant testing (PT)
+ PAUT, ECT, IRIS, MFL...

- API Training Course (June).

- Welding training course (August).

Through the course, QIS expects technicians to better prepare, from basic concepts, to a clear understanding of the principles and applications of inspection methods; advantages and disadvantages of each method and appropriate technique selection; have sufficient knowledge and competence to carry out standardization of test equipment in accordance with required standards.

 

QIS accompanies you on your path to becoming the leading experts in this industry.z4352590519733 db4617c45881249e49f2d9bdcbef003d 1

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-93 3068 285

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png