Trang chủ»Dự án»Thang Long - Dong Do Field Development Project -Fabrication of Thang Long Jacket

Thang Long - Dong Do Field Development Project -Fabrication of Thang Long Jacket

 

 

CLIENT / OWNER: Vietsovpetro / Lam Son JOC 

PROJECT NAME: : Thang Long - Dong Do Field  Development Project -Fabrication of Thang  Long Jacket

SERVICES PROVIDED: MT, PT, RT, UT

STATUS: Completed

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png