Trang chủ»Dự án»Sao Vang and Dai Nguyet Development Project - Fabrication of Sao Vang CPP Jacket

Sao Vang and Dai Nguyet Development Project - Fabrication of Sao Vang CPP Jacket

 

 

CLIENT / OWNER: Vietsovpetro Joint Venture

/ PTSC M&C / Idemitsu Kosan Co, Ltd (IKC) 

PROJECT NAME: Sao Vang and Dai Nguyet  Development Project - Fabrication of Sao Vang  CPP Jacket

SERVICES PROVIDED: Non Destructive Testing  (NDT)

STATUS: Completed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png