Trang chủ»Dự án»Ruby WHP-B Topside fabrication project

Ruby WHP-B Topside fabrication project

 

CLIENT / OWNER: Petronas Caligari Vietnam  Co., Ltd

PROJECT NAME: Ruby WHP-B Topside  fabrication project

SERVICES PROVIDED: MT, PT, UT, UTM &

Hardness testing 

STATUS: Completed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png