Trang chủ»Dự án»Feed Barge - N480CL/N600CL-S/N600CL-F project; Project No.: DV037 & DV038 (5 barges

Feed Barge - N480CL/N600CL-S/N600CL-F project; Project No.: DV037 & DV038 (5 barges

 

 

CLIENT / OWNER: PVMS / Steinsvik Group AS /  Australis Mar

PROJECT NAME: Feed Barge -  N480CL/N600CL-S/N600CL-F project;

Project No.: DV037 & DV038 (5 barges

SERVICES PROVIDED: MT, PT, RT, UT, PAUT

STATUS: Completed

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png