Trang chủ»Dự án»Fabrication of Membrane Clean In Place (CIP) SKID Z-UT-1251001 And Sulphate Removal Unit (SRU) Membrane V- UT-1251001 (2 Skids)

Fabrication of Membrane Clean In Place (CIP) SKID Z-UT-1251001 And Sulphate Removal Unit (SRU) Membrane V- UT-1251001 (2 Skids)

 

 

 

CLIENT / OWNER: Vina offshore / VWS  Westgarth Ltd

PROJECT NAME: : Fabrication of Membrane  Clean In Place (CIP) SKID Z-UT-1251001 And  Sulphate Removal Unit (SRU) Membrane V-  UT-1251001 (2 Skids)

SERVICES PROVIDED: MT, PT, RT, UT, UTM,

PMI, Hardness testing, Ferrite testing

 

STATUS: Completed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png