Trang chủ

Dịch Vụ Chạy Thử và Hoàn Thiện

•E&I Calibration testing
•Pre-commissioning and Commissioning Activity
•Commissioning of electrical, instrumentation and telecommunication systems
•Post fabrication commissioning assistance, factory acceptance tests, offshore installation commissioning services
•Commissioning of the electrical cathodic protection system

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Địa chỉTòa nhà "Green", Đường số 02&08, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP. VũngTàu, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

 Điện thoại: +84-93 3068 285

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

  instagramblack 

 

 

 

 

top.png