Trang chủ

Chụp ảnh phóng xạ(RT)

CÔNG TY TNHH THỬ KHÔNG PHÁ HỦY Q.I.S

 Đị chỉ: 02L, đồi 2, Bình Giã, phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Vietnam 

 Điện thoại: +84-254-3857325 

Fax: +84-254-3833518

Email: ndt@qis.com.vn

Website: http://qis.com.vn

Mạng xã hội

   

top.png